Siedziba sklepu jest Polska i wszelkie zasady jego funkcjonowania sankcjonuje polskie prawa, a w szczególności kodeks postępowania cywilnego.